Başbakan adayının özellikleri:

1. Bir SÖZü olmayacak… Varsa da yalamış yutmuş olacak…

Çok laf edecek ama hiç söz söylemeyecek.

“Söz”ün “öz”ün ifadesi olduğu müsellem bir durum olduğundan ÖZsüz olacak. Hatta ÖZü saraya kaçmış bulunacak.

RTE birşey söylediğinde, söylediğini “teksir makinası” gibi çoğaltıp, “arzu halci” gibi gerekçelendirecek… Çoğaltacak, ama yarın aynı konuda başka ve hatta zıt bir sözü de aynı iştahla çoğaltıp, gerekçeler düzmeye meyyal ve musait ve müktedir olacak. Başka bir iktidara sahip bulunmayacak…

Eskiden sen şunu demiştin diyecek olanlar hiç şüphesiz çıkacak… Çok da iyi olacak…  Alışmış kudurmuştan beter olacak…

2. Bir EKİBi olmayacak… Olanlar da “eski arkadaşım” olacak…

Çünkü Devlette veya Partide bir makam munhal ise, oraya aklından herhangi bir isim geçmeyecek. Eğer şeytan iğva eder bir isim hafızasını zorlar ise, zinhar o an tevbe billah edecek… EBEDİ REİSLERİnin adayını, baştan makbul ve ehil ve layık sayacak ve en parlak cilalarla parlatacak. O “lak” deyince, bu “şak” diye atayacak…

Önüne gelen üçlü, beşli, yedili kararnamelerin Vahdet ve Tevhid gereği GÖKTEN GELEN BİR SES olduğunu bilecek…. Ve bu şiiri her daim hafızasında ve dilinde tutacak… Ve GÖĞÜN bin odalı olduğuna itikat edecek… Milli birlik ve beraberliğe (birlik=tevhid ve beraberlik=vahdet oluyor) en muhtaç olduğumuz şu son bin yılda ve dakikada bunun böyle olduğunu -zinhar- unutmayacak…

3. Ekranlarda ADAM gibi görünecek, boş ağaç kütüğü gibi, vurdun mu ses çıkaracak.

Sesi çatlak ve boyu yavşak olmayacak..

Uzun adamdan UZUN olsa bile “UZUNluğun” sadece “0”na yakıştığını bilecek, kendi uzunluğunun bir kıymeti harbiyesi olmadığını, onun lutfu ve ihsanının böyle görünmesine ve bu uzunluğunun “üzun”unun zat-ı şahanelerinin “şifahi=dudaktan” nakillerine yakın ve aleste durmak amaçlı olduğunu idrak ve ihsas edecek…

4. PARA pulla, işi olmayacak…

Dış politikamızın “Ağlayan Çocuğa Mama” konseptinin bir yansıması olduğu şeklindeki zat-ı şahanelerinin izahını düstur bilip, ne “cihanda barış”a, ne “AB çıpası”na, ne “sıfır sorun”a ve ne de “Şam’da Cuma namazı”na meyletmeyecek… Ağlama anlarında salya sümük efektine iştirak edecek… Böylece “one munite” derken de, “dünya beşten büyüktür” derken de “rabia” derken de ne kastedildiğini anlayacak…. Çuvalları hazır tutacak, uygun mahalle taşınmasına yardım edecek…

İç politikamızın ise “Bal Parmak” markasıyla tesçillendiğini TSE eski genel müdüründen ifham ederek, balı tutanın, bir kaç okkalı parmak hamlesiyle balın %10unu ağıza indirmesinin farkındalığını içselleştirecek… Ben Davudu açıklamasıyla uğurlayan en büyük müteahhidlerin hışmına -bir daha- uğramayacak… Kendisi de parmağına hakim olacak… Dudaklarını şapırdatmayacak…

Bir ipte iki cambaz bulunmayacak…

Eski “arkadaş”ları arasında hırsızlık meyli ve dahi tecrübesi olan -Ben Davudun patlak gözlü ve ablak suratlı oğlanı misali- kimesneler varsa, -birkaç isim aklıma geldi nedense- bunlardan uzak olacak ve bunları tezgahtan uzak tutacak…

5. Millete bir LUTUF olduğunu hissedecek, ama hissettirmeyecek…

Rabbin Onu bu makam için halkettiğini, milletin vazifesinin de “o”nu oraya taşımak olduğunu kendisi “hakkel yakin” bilecek, bunu dillendirmeyecek, edebinden ve tevazusundan PİRİM vermeyecek…

Gören gözler anlayacak. Mesut ve müftehir olacak…

6. Aynı GELENEKten gelecek… Aynı geleneğe ihanet etmiş olacak…

Milli görüş gömleğini çıkarmak yetmez, ocağı dağıtmış ve üstüne de işemiş olacak…

Özgürleştirici otoritenin tebdiliyle saadete erecek…

7. KURNAZ olacak…

Leb demeden, leblebi tozuna şeker katıp ikram edecek…

Okumuş yazmış ama bir şey anlamamış olacak…

Himaye eden merhum HOCAsı kadar malumat furuş olacak…

Besmele, hamdele ve salveleyi iyi okuyacak…

8. Dış BAĞLANTIsı olacak, ama çok da kavi olmayacak…

Girişimde bulunmuş ama itibar görmemiş bulunacak..

“Mike mike” milli ve yerli kalacak.

9. AİLEye yakın ve fakat aileden olmayacak…

Aşiretten olursa memnun kalınacak…

Kavmi necibe mensup olan ise çoooook itibar görecek…

10. GAVUR DİLİ konuşacak ve fakat anlamayacak…

Ona tercüman uygun lisan ile anlatacak, onu da anlamasa olur olacak…

11. Benim TANIŞım olacak….

Yeniden tanışmaya gerek kalmayacak…

“Binali veya Berat olursa 350.000 kişiye yemek vereceğim” taahhüdümüz, bizden fasulye çıkmadan düşmüş olacak…

Mehmet Yılmaz