Bekir Berat Özipek’in “İş işten Geçti” yazısına açık bir cevap

Kufeli deve sahibi ile Muaviye hikayesini bilirsiniz ama ben yine de anlatayım: Bir gün, bir deve sahibi, yüklediği mallarla Kufe’den Şam’a gelir, açıkgözün biri deveye sahip çıkar; “Bu dişi deve benimdir!” der. Kufeli kendisinden emindir, çünkü devesi erkektir. İtiraz eder, dinletemez. Devamı için…