Mehmet Efe: Hegemonya Ne Diyon Ya?

Mehmet Efe’nin, anladığımız kadarıyla bazı iktidar trolü dergilerin İslamcı muhalifler aleyhinde yaptıkları karalama yayınlarına cevaben yazdığı pasajı ilginize sunuyoruz. “Eski mahallenin ilk edebiyat trolleri, iktidardaki mahalle ve iktidardan beslenen yancılar tam trolleşince onlarla paslaşmaya başlayıp birden marjinallikten iktidara geldiler. Gitti Devamı için…