Değişen Hiç Bir Şey Yok

“Kağıt üzerinde demokrasilerde, devlet teşkilatı hürriyet esasına göre çizilmiştir. Devletin anayasası hürriyetçidir. Hakimiyetin millette olduğu ilan edilmiştir. Hükümet edenler serbest seçimlerle iş başına gelirler. Milleti temsil eden seçilmiş bir meclis vardır. Hükümet meclis önünde sorumludur. Anayasanın üstünlüğü prensibi kabul olunmuştur. Devamı için…