Irvin Cemil Schick: Bir kitabın yayınlanma öyküsü: Türk Mimarisinde İz Bırakanlar

Irvin Cemil’in devlet desteğiyle yayınlanan bir kitap hikayesi maalesef mevcut yöneticilerin hemen her konuda ne kadar hassasiyetli olduğunu gösterir nitelikte. Yazının tamamı şöyle: “Neredeyse bir yıl oluyor, değerli yazar ve düşünür Cihan Aktaş beni aradı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Osmanlı Devamı için…