Müslümanların Kapitalizme İkna Olma Süreci – Necmettin Doğan

Necmettin Doğan – Birikim Dergisi – 27 Mayıs 2010 İslam imiş devlete pabend-i terakki Evvel yoğ idi işbu rivayet yeni çıktı (Ziya Paşa) Karl Polanyi ünlü eseri Büyük Dönüşüm’de (2000) liberal itikadın doğuşunun kapitalizmin iyice yerleşme ve genişleme çabasının bir sonucu olduğunu ifade Devamı için…

Müslümanlar, Peygambere Teklif Edilenden Başkasına Rıza Göstermediler

Bir. Müslümanlar güttükleri mevcut siyaseti, hangi siyaset teorisi kitabından öğrendi? Oldum olası bir merak içindeyim… Bu iş nasıl oldu da böyle oldu… Bu siyaset erbabı, esnafı, sözde müslümanlar, pek teorik kitap okumazdı… Biz gençliğimizde o kitap senin, bu kitap benim Devamı için…

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat Üzerine

Giriş Ehl-i sünnet ve’l-cemaat, üç kelimenin birleşiminden oluşmaktadır: Ehl, sünnet, cemaat… – Ehl kelimesini “üye, mensup, taraftar, sempatizan, aile” olarak tercüme edebiliriz… – Sünnet kelimesi, Allah’ın vahyini (Kur’an-ı Kerim), Kitapta “Usvetün hasene/en üstün örneklik” olarak nitelenen Muhammed’in söz/kavil ve davranış/fiillerini Devamı için…