Sol-İslam Popülizmi(1) – Kişisel Efsanenin Cazibesine Kapılmak

Friedrich Engels 1853’te İslam’ın mücadelesi ve kaynakları hakkında şöyle demiş: “Bizzat Muhammed’in yaşamıyla ilgili tarihi, gelecek birkaç gün içinde okuyacağım. Ama şimdiye değin okuduklarımdan çıkan sonuca göre, olay, bozuk bir Yahudilik ve bozuk bir Hristiyanlık anlayışı ile bozuk bir doğaya Devamı için…