Kaç Para Yaptın?

Millet içersine nufuz etmiş munafık guruhu tarafından, hükümet olanın, belirli imkanları kendi lehine kullanacağı “bal tutan parmağını yalar” rezil sözüyle meşrulaştırılır…

Dönem dönem, bu parmak yalama olayı, bütün vucudu yalamaya varan bir oral soyguna da dönüşmüştür…

İstiklal harbi esnasında gönderilen yardım paralarının akibetinden, hemen sonrasında ankaranın imar faaliyetlerindeki gılli gışli işler bahsinde bu mesele cumhuriyetle paralel olarak sürüp gelmiş, her hükümet bu işe bulaşmıştır…

Bunu sistemleştirenler, yeğenleri sunta zengini, banka zengini olanlar olduğu gibi, yumurtacı oğullar da çıkmıştır…

Kimisi komisyonlarla vakıf kurmuş ergenokonu finanse etmiş, kimisi yüzde 10larla elde ettiği milyar dolarlarla parti kurmuş, mafyaya paraları kaptırmıştır…

Bir dikili ağacı olmayan oğullar da, gemicik sahibi oğullar da millet karşısında arzı endam etmiştir.

İSKİ sıkandalı, bir büyük değişimin miladı olmuş, yolsuzluk, siyasal eliti dönüştürücü işlev de görmüştür…

Bu memleket, her gördüğü üst düzey brokrata “kaç para yaptın?” diye sormayı alışkanlık haline getirmiş, bakanlar kurulu sonrası maliye bakanına bir ihaleyi kastederek “ne kadar aldın?” diye soran başbakanlara da musallat kılınmıştır…

Ama böylesini ne duydum, ne okudum…

Bir gün bir il özel idaresi üyesi ile ne tartıştım dersiniz?

Belediyelerin gayri meşru giderleri ve genel merkeze gönderecekleri yıllık ödenekleri için re’sen ihdas ettikleri örtülü ödeneği…

Neymiş bu örtülü ödenek…

1. İhdas sebebi: Bu bütçe, bld başkanının kayda geçiremediği düğün hediyesinden yardıma bir kısım masraflarını karşılamak için ihdas edildi…

2 İhdas zamanı: Bu uygulama RP belediyeleri zamanında başladı.

3. İhdas eden: Bu uygulamayı merhum erbakan ihdas etti… Eski kaşar bir büyük şehir bld bşk ve yeni bir bld bşk.nın erbakan huzurundaki dialoğuyla ilgili anektodu anlatamayacağım…

4. Harcama yerleri: Bu bütçe kimi yardımlar, hayır işleri (?) vs için harcanmaktadır… Tabi bir de partinin kimi masrafları için…

5. Gelir kalemleri: Bu bütçenin gelirleri genellikle bld müteahhitlerinden alınan yardım, komisyon vs paraları ve kesintilerinden oluşur…

İmar ve iskan sorunları: Anladığım kadarıyla, kimi cezaya mustahak imar yanlışlıkları da, bu bütçeye yapılan yardımlarla hallediliyor.

6. Kontrolu: Bu kalemin murakabe ve muhasebesi, resmi/sayıştay denetiminden uzak olduğu için ve bld bşk ve mutemedi dışında bir kontrolü yok..

7. Meşruluğu: Bu meselenin ne şeriat, ne yerleşik hukuk, ne vicdan, ne ahlak noktai nazarından hiçbir meşruluğu yoktur…

Bu işi yapmak, -buna taraf olmak dahi- bir insanın ahlaken hangi derekeye düştüğünün göstergesidir. Esfele safilin ifadesi anca izah eder.

8 İstismarı: millet murakabesinden kaçırılan her şey merdut, zulüm, hırsızlık ve ahlaksızlıktır. Bu parayı toplamak da kullanmak da haramdır. Eğer hırsızın eli kesilecekse, bunu yapanın boynu vurulmalıdır…

9 Hırsızlık malı ile hayır olmaz, “haram lokma” ölçüsü kalmamış bir idare, mahvımıza sebep ve kıyamet alametidir.

Hayatımda bir çok rezillik duydum ama bu kadar rezil bir uygulamadan ve bunun kendi ahlakına toz kondurmayan birileri tarafından savunulmasından haya ettim…

Bunlardan teberri ettim…

vesselam…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir