Mahkeme’den Özhan Uçan Davası İçin Yürütmeyi Durdurma Kararı

Sosyal medya hesaplarında siyasi içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Fatih Müftülüğündeki görevine son verilen İnanç İlke-Sen Genel Başkanı Özhan Uçan’ın görevden çıkarılma kararına karşı açtığı davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Sosyal medya hesaplarında siyasi içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Fatih Müftülüğündeki görevine son verilen İnanç İlke-Sen Genel Başkanı Özhan Uçan’ın görevden çıkarılma kararına karşı açtığı davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Oy çokluğu ile alınan ara kararda, dava konusu işlemde hukuka aykırılığın açık olduğunun ve Özhan Uçan’ın işine son verilmiş olmasının telâfisi güç ve imkânsız zararlarının bulunduğunun altı çizilerek, “Kamu görevlisi olmakla birlikte ülkenin bir ferdi ve sosyal bir varlık olan davacının, görev mahalli dışında ve görevinden bağımsız olarak, ülke gündemini meşgul eden konularda görüş belirtmesinin, sosyal bir ağda paylaşımlarda bulunmasının, mesleğinin icrasına yansıtmadığı müddetçe, önünde hukuki bir engel de bulunmadığından, davacının sosyal medya paylaşımlarına yansıyan eleştirilerinin herhangi bir parti yararına veya zararına fiili faaliyet kapsamında değerlendirilemeyeceği, davalı idare tarafından görevine son verilmesine dayanak alınmakla birlikte davacı tarafından sosyal paylaşım sitesinde yer verdiği yazı resim videoların kendi eseri olmadığı bir siteden alınıp sayfasına eklendiği söz konusu hususların demokratik bir toplumun olmazsa olmazları olan çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin temeli niteliğindeki ifade hürriyeti ile düşünce ve kanaat hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Özhan Uçan’ın avukatı Mehmet Ali Başaran ise kararı “Özhan Uçan’ın işine son verilmesi hukuka en bağlı kurumların başında gelmesi gereken Diyanet İşleri Başkanlığının hukuk tanımaz ve hoyratça bir tavrıydı. Başkanlığın bu kararı hukuki değil tam anlamıyla siyasi bir karardı. Mahkeme, Diyanet’e “hayır” dedi ve “hakkı ve hukuku” hatırlattı.” ifadeleriyle değerlendirdi.

Bu ara karara rağmen, Uçan’ın görevden çıkarılmaya ilişkin davası devam ediyor.

Kaynak: İslamî Analiz