Özel Haber: İETT zammının arkasında ne var?

CHP’li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, Meclis Toplantısında Meclis Üyelerine yaptığı konuşmada,”Petrolün varili 105’den 33 dolara düşüyor! İETT, malzeme, mal ve yedek parçaları 4 katı fazlasına alıyor ve otobüs biletlerine zam yapıyor! Peki zammın gerekçesi nedir?” diye sordu.
Petrol Varilinin % 70 düşmesine rağmen İETT’nin Otobüs biletlerine zam yapmasını önce mahkemeye sonra da İBB Meclis gündemine getiren CHP’li Meclis Üyesi Dr. Hakkı Sağlam hazırladığı yazılı soru önergesini İBB Meclis toplantısında sözlü okudu ve AKP’lilere şunları söyledi; “Makam araçları ile işe veya makam ve meclise giden, Rezidanslarda oturan AKP’lilerin otobüse binemeyen, metrobüste üst üste seyahat eden, saatlerce durak ve istasyonlarda otobüs bekleyen vatandaşların halini bilmesi, zammın onlar üzerinde yaptığı olumsuz etkiyi hesaplaması elbette beklenemez, biz de beklemiyoruz. Ulaşımda en büyük maliyet unsuru olan enerji PETROL uluslararası piyasalarda varili 105.-USD Dolarından önce 70.-USD Doları şimdilerde ise 33.-USD dolarına kadar düşmüştür. Bu durumda toplu taşıma ücretlerinde indirim yapılması gerekirken ZAM yapılmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Ancak İBB Başkanı olarak malzeme, yedek parça vb. mal ve hizmetleri maliyetin birkaç katına (Örn:1,00.-TL lik malzemeyi, 4,00.-TL aldığınız bilinmekte) aldığınız bir başka gerçektir. Ulaşımın bir hak olduğu malumunuzdur” diyerek İBB Başkanı Mimar Dr. Kadir Topbaş’a sordu: 31.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren zammın gerekçesi nedir? Zam ile öngürülen aylık hasılat artışı nedir? Bu zammı geri almayı düşünüyor musunuz?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 2016 yılı Şubat ayı Meclis toplantılarında İBB Meclisi CHP Üyesi Dr. Hakkı Sağlam’ın imzası ile İBB Meclis Başkanlığına sunulan ve oy birliği ile Başkanlık Makamına havale edilen yazılı soru önergesi ise şöyle:
Yazılı Cevaplandırılmasını İstenilen Sorular:
İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine 13.01.2016 tarihli UKOME kararıyla zam yapıldığı, bunun 28.01.2016 tarihinde kamuoyuna açıklanarak 31.01.2016 Pazar günü uygulamaya konulduğu malumlarınızdır. Bu zam işsiz ve yoksul olan yurttaşlarımız ile asgari ücret alan ve emekli olan yurttaşlarımızın bütçesini derinden etkilemiştir. Diğer taraftan zam konusunda İBB Başkanı Sayın Kadir Topbaş tarafından herhangi bir açıklama dahi yapmamıştır. Bu yapılan zammın hakkaniyetli olmadığı gibi hiçbir gerekçesinin de olmadığının en açık kanıtıdır.
Makam araçları ile işe veya makam ve meclise giden, Rezidanslarda oturan AKP’lilerin otobüse binemeyen, metrobüste üst üste seyahat eden, saatlerce durak ve istasyonlarda otobüs bekleyen vatandaşların halini bilmesi, zammın onlar üzerinde yaptığı olumsuz etkiyi hesaplaması elbette beklenemez, bizde beklemiyoruz.
Ulaşımda en büyük maliyet unsuru olan enerji PETROL uluslararası piyasalarda varili 105.-USD Dolarından önce 70.-USD Doları şimdilerde ise 33.-USD dolarına kadar düşmüştür. Bu durumda toplu taşıma ücretlerinde indirim yapılması gerekirken ZAM yapılmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Ancak İBB Başkanı olarak malzeme, yedek parça vb mal ve hizmetleri maliyetin birkaç katına (Örn:1,00.-TL lik malzemeyi, 4,00.-TL aldığınız bilinmekte) aldığınız bir başka gerçektir. Ulaşımın bir hak olduğu malumunuzdur. Yine akaryakıt başta olmak üzere bu konuda varsa yükün başta merkezi hükümet ve mahalli idareler tarafından karşılanması gerekir.
Bugün ÖHO başta olmak üzere bazı araçların çok yaşlı ve engelli ulaşımına uygun hale getirilememesi, bu esnafın araç taksitlerini ödeyememesi ve bu konudaki şikayetlerin temelinde AKP Hükümeti’nin Türkiye’de 14 yıldır bu konuda uyguladığı yanlış politikalar sonucudur. Bunun halka ve esnafa ödettirilmeye çalışması en büyük haksızlıktır. Halkımıza ucuz, sağlıklı toplu taşına sağlama hem İBB başkanı Kadir Topbaş hemde bu meclisin görevidir. Bu durum aynı zamanda İstanbul trafiğinin çözümü konusunda önem arz etmektedir. Bu kapsamda;
1. 31.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren zammın gerekçesi nedir?
2. Zam ile öngürülen aylık hasılat artışı nedir?
3. Bu zammı geri almayı düşünüyor musunuz?